Sparren

Schrijven

Redigeren

Brainstormen

Inspiratiesessies

 

 

Met het ontwikkelen van strategische plannen, ontstaat altijd een verandervraag. Wat gaan we anders doen om onze doelen te realiseren? De werkvloer zit daar niet op te wachten. En dat is logisch! Met elke verandering word je eerst minder bekwaam en dat voelt oncomfortabel.  Het is daarom belangrijk heel goed te verwoorden waarom iets verandert. Dat noem ik het vertalen naar de werkvloer. Dé basis van ieder verandertraject. 

svg

 

Wat gezegd wordt is vaak iets anders, dan wat begrepen wordt.

 

Een bijeenkomst over strategie krijgt impact wanneer niet alleen de boodschap, maar ook de urgentie glashelder is. Voor iedereen. Daarna kun je appelleren aan de inzet van medewerkers. Inhoud en emotie gaan uitstekend samen, wanneer de boodschapper het verhaal doorleefd heeft en oprecht omarmt. 

Na een calamiteit houdt iedereen de adem is. Hoe kon er gebeuren wat er is gebeurd? Het op schrift zetten van de bevindingen van een onderzoek luister héél nauw. Alleen als je de nuances kunt verwoorden, ontstaat er ruimte om te leren.