Scenariodenken

Visie

Je weet waar je heen wilt met de organisatie. De visie is duidelijk. En nu? Is die visie wel helder en doordacht? Of zou het ook anders kunnen?

Strategie

Bij het ontwikkelen van een strategie is het verstandig verschillende scenario’s uit te werken.  Buiten de kaders denken verruimt de mogelijkheden om te veranderen. Met elkaar verkennen hoe het ook anders kan.

Tactiek

De toekomst kun je niet voorspellen. Maar met het analyseren van interne en externe krachten krijg je wél een beeld van wat er op je pad kan komen. Zo kun je tijdig passende maatregelen nemen en visie, strategie en tactiek samenbrengen.