Covid-19 en Springtijd

Ook voor Springtijd is het een rare tijd. De stilte om ons heen geeft tijd tot bezinning. Wat doet er nu werkelijk toe wanneer de wereld een pandemie treft met zoveel slachtoffers? Wat draagt op dit moment het meeste bij aan een gezonde samenleving? Afstand houden. Ik werk thuis en vermijd contacten. Niet omdat ik dat prettig vindt, maar omdat ik geloof dat het nu noodzakelijk is om uit deze crisis te komen. Gelukkig kan ik schrijven en is geen dag hetzelfde, dus ik hou vol. U ook? Alleen samen komen we hier uit!

 

Nieuws

Programmamanagement bij GGZ Friesland

Het GGZ-terrein in Franeker zou als een park ingericht moeten worden en niet als een verlengstuk van een woonwijk. ,,Neem het vakantiepark Hof van Saksen in Drenthe als voorbeeld.”

Die tip gaven de leden van welstandscommissie Hûs en Hiem donderdag aan GGZ Friesland en de gemeente Waadhoeke. GGZ Friesland liet een masterplan voor het terrein in Franeker toetsen.

Gebouwen worden eilanden op het terrein

Daarnaast is het de bedoeling het hoofdgebouw te renoveren en daar het restaurant, de kwekerij en de dagbesteding te centreren. Bovendien komen er huizen voor beschermd wonen, een zorg die nu nog in het centrum van Franeker wordt aangeboden.

Tot slot wil GGZ Friesland aan de kant van de Burgemeester J. Dijkstraweg in 2025 locaties van maximaal twee verdiepingen bouwen voor intensieve verpleegzorg aan 40 tot 45 ouderen met een psychiatrische aandoening. Deze zorg wordt nu nog verleend in Harlingen en Heerenveen.

Volgens de eerste schetsen van Adema Architecten krijgt het terrein een opener karakter. Er komt volgens dat plan meer ruimte voor waterpartijen en er komt een nieuwe doorgaande route over het terrein, dat grotendeels openbaar toegankelijk is.

De gebouwen worden eilanden op het terrein, lichtte landschapsontwerper Boukje Zeinstra toe. Verder wordt er gedacht aan een dierenweide en sport- en spelgelegenheden langs de routes.

Patiënten en cliënten kweken eigen voedsel

Het GGZ-terrein is nog maar de helft van wat GGZ Friesland er in de jaren negentig bezat, lichtte vastgoedadviseur René Meijer toe. Toen is de helft van het gebied verkocht, inclusief Groot Lankum. De gebouwen die er in de jaren zeventig en tachtig zijn gebouwd wil GGZ Friesland slopen en vervangen door nieuwbouw. De gesloten klinieken stammen van begin deze eeuw en kunnen blijven staan, schetste Meijer.

Volgens programmamanager Ingemarit van der Wal is de visie van GGZ Friesland gericht op gezond en groen. ,,Veel naar buiten, er op uit, sporten en gezonde voeding.”

Patiënten en cliënten kweken als dagbesteding hun eigen voedsel op het terrein, dat ze er zelf verwerken in het restaurant. ,,De hele cyclus van zaaien, oogsten en eten hebben we te pakken.”

In totaal wil GGZ Friesland in zeven jaar tachtig miljoen euro investeren in vernieuwbouwplannen. Dat is inclusief nieuwbouw voor het Jelgerhuis in Leeuwarden. De gemeente Waadhoeke staat positief tegenover de ontwikkelingen in Franeker, liet een vertegenwoordigster weten. ,,Op het eerste gezicht verandert er qua functie niet veel.”