Organisatieadvies

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen meer dan een mening, antwoord of oplossing. Door gezamenlijk tijd en ruimte te maken voor nieuwe gedachten, ontstaat er nieuw perspectief. Kwaliteitsverbetering door (calamiteiten)onderzoek, evaluaties, mediation en klachtenbemiddeling.

coaching

Als beginnend leidinggevende heb je soms geen idee hoe je verder komt met je medewerkers. Elk gesprek trekt....

Programma management

Samenwerken aan een strategische verander opgave die zó belangrijk is voor de organisatie, dat deze meer aandacht verdient dan projectmanagement.

Vertellen

Het vertalen van de organisatiedoelen naar de werkvloer is minstens zo belangrijk als het ontwikkelen van strategische plannen.
Strategie = executie! Beleidsstukken, visiedocumenten, business cases, projectvoorstellen...als ze prettig leesbaar zijn worden ze doorgaans sneller goedgekeurd!