Een frisse blik

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend, in een context die vaak nóg dynamischer is. Een frisse blik van buiten helpt daarbij.

De wenselijke wereld

Organisatieadvies is geen kunstje. Organisaties leven. De mensen die er werken doen dat doorgaans met hart en ziel. Het is verleidelijk te denken dat je met het inhuren van een organisatieadviseur voorstellen voor interventies krijgt, die de organisatie veranderen. Tussen de wenselijke en de werkelijke wereld werken medewerkers, die graag begrijpen waarom het noodzakelijk is te veranderen.

Betekenis geven

Wat krijg je dan wél? Laten we beginnen met het afpellen van het vraagstuk. Het afbakenen daarvan is de eerste klus. Kloppen de aannames die bestaan bij de vraag? Leidt een antwoord op de vraag tot een wezenlijke bijdrage die de organisatie helpt verder te komen? Draagt het uitwerken van de vraag bij aan nieuwe inzichten? Krijgen we zicht op eventuele disfunctionele interactiepatronen die het beoogde resultaat in de weg staan? Wat is de rol van de mensen die er bij betrokken zijn? Helpen we hen meer duidelijkheid te krijgen over de organisatiedoelen en hun rol daarin? Krijgen we hen in hun 'flow' zodat er daadwerkelijk iets gaat veranderen? Pas als we dat helder hebben, gaan we verder met het ‘hoe en wie'.